Mar. Tet 20th, 2020

Gostivar, shfaqet monokomedia “Ballkancovidizëm” nga Ajshe Useini