Enj. Tet 22nd, 2020

Gostivar, përgjatë lumit “Vardar” vendosen litare çeliku për shpëtim