Enj. Tet 22nd, 2020

Gostivar, për tre vite 7 persona e kanë humbur jetën në ujërat e lumit “Vardar”