Gostivar, gjobë kundër 30 personave për mosmbajte të maskës mbrojtëse

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 2 Shtator, 2020 12:30

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë për periudhën (1.09./2.09.) për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse, gjithsej ndaj 45 personave (TE-15 dhe GV-30) u janë lëshuar urdhër-pagesa për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 nga Dekreti përkatës i qeverisë.

Gjatë kësaj periudhe, vendimet e reja për izolim janë përgatitur për 5 persona (TE) dhe 3 persona (GV) nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, dhe janë kryer kontrolle tek TE-183 dhe GV-228 personat me vendime të tilla. Gjatë kontrollit nuk është konstatuar mosrespektim i vendimeve. Tv Globi

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 2 Shtator, 2020 12:30