Gostivar, gjoba për 46 banorë

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 14 Gusht, 2020 14:19

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, për periudhën (13/14.08) për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse, për gjithsej 82 persona (TE-36 dhe GV-46) janë lëshuar urdhër pagesa kundërvajtëse, sipas nenit 6 të Dekretiti përkatës qeveritar.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 14 Gusht, 2020 14:19