Enj. Tet 22nd, 2020

Gostivar, 75 persona janë në vet-izolim