Gostivar, 7 raste të reja janë evidentuar në vetizolim

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 1 Qershor, 2020 11:40

Gjatë 24-orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për punë të brendshme Tetovë, në periudhën (31 maj /01 qershor), pjestarët e policisë, sipas të dhënave statistikore në SPB-Tetovë, gjithashtu gjatë kësaj periudhe nuk janë evidentuar persona të rij në izolim, me vendime nga Inspektorati shtetrorë sanitar dhe shëndetsorë dhe janë kontrolluar 207 persona (TE-182 dhe GV-25).

Kurse gjatë kësaj periudhe 07 persona të rij (GV-7) janë evidentuar në vet-izolim, gjithashtu është kryer
kontrol ndaj 75 persona tjerë (TE-35 dhe GV-40) që janë në vet-izolim.

Gjithashtu, për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19, ndaj 173 personave (TE-86 dhe GV-87)
janë përgaditur fletëpagesa për kundërvajtje për ,,mosveprim sipas rregullave gjatë periudhës së
epidemisë”, në bazë të neni 6 nga rregullorja e posaçme e qeverisë, gjegjësishtë për mosmbajtje të
maskave mbrojtëse.

Në bashkveprim me Inspektoratin shtetrorë të tregut janë kontrolluar gjithsej 78 objekte hotelerike
(TE-18 dhe GV-60) kështu që, në 3 objekte (GV-3) janë konstatuar parregullsi të caktuara lidhur me
mosrespektimin e vendimit të qëveris dhe protokolit. Gostivari Sot 

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 1 Qershor, 2020 11:40