Gostivar, 45 persona ndodhet në vet-izolim, Policia kryen kontrolle

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 3 Qershor, 2020 12:18

Gjatë 24-orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për punë të brendshme Tetovë, në periudhën (02/03-qershor), pjestarët e policisë, sipas të dhënave statistikore në SPB-Tetovë, gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë evidentuar 65 persona të rij (TE-64 dhe GV-1) në izolim me vendim të Inspektoratit shtetrorës sanitar shëndetsorë, me vendime nga Inspektorati shtetrorë sanitar dhe shëndetsorë, ndërsa janë kontrolluar 376 persona (TE-352 dhe GV-24). Kurse sa i përket vet-izolimit gjatë kësaj periudhe kanë nënshkruar deklaratë 40 persona të rij (TE-24 dhe Gv-16), gjithashtu është kryer kontrol ndaj 115 persona tjerë (TE-70 dhe GV- 45) që janë në vet-izolim.

Gjithashtu, për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19, ndaj 50 personave (TE-25 dhe GV-25) janë
përgaditur fletëpagesa për kundërvajtje për ,,mosveprim sipas rregullave gjatë periudhës së
epidemisë”, në bazë të neni 6 nga Dekreti i posaçëm i qeverisë, gjegjësishtë për mosmbajtje të maskave
mbrojtëse.

Në bashkveprim me Inspektoratin shtetrorë të tregut janë kontrolluar gjithsej 98 objekte hotelerike
(TE-49 dhe GV-49) kështu që, në objekt në Gostivar, është konstatuar se nuk është respektuar protokolli i punës.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 3 Qershor, 2020 12:18