Gostivar, 3 persona ndodhen në izolim me vendim të Inspektoratit

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 2 Qershor, 2020 12:16

Gjatë 24-orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për punë të brendshme Tetovë, në periudhën (01/02-qershor), pjestarët e policisë, sipas të dhënave statistikore në SPB-Tetovë, gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë evidentuar 131 persona të rij (TE-128 dhe GV-3) në izolim me vendim të Inspektoratit shtetrorës sanitar shëndetsorë, me vendime nga Inspektorati shtetrorë sanitar dhe shëndetsorë, ndërsa janë kontrolluar 258 persona (TE-230 dhe GV-28). Kurse sa i përket vet-izolimit gjatë kësaj periudhe kanë nënshkruar deklaratë 20 persona të rij (TE-20), gjithashtu është kryer kontrol ndaj 90 persona tjerë (TE-50 dhe GV-40) që janë në vet-izolim.

Gjithashtu, për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19, ndaj 165 personave (TE-84 dhe GV-81)
janë përgaditur fletëpagesa për kundërvajtje për ,,mosveprim sipas rregullave gjatë periudhës së
epidemisë”, në bazë të neni 6 nga Dekreti i posaçëm i qeverisë, gjegjësishtë për mosmbajtje të maskave
mbrojtëse.

Në bashkveprim me Inspektoratin shtetrorë të tregut janë kontrolluar gjithsej 105 objekte hotelerike
(TE-58 dhe GV-48) kështu që, në objekt në fshatin Dobrosht është konstatuar se ka punuar më gjatë
se koha e lejuar.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 2 Qershor, 2020 12:16