Enj. Tet 22nd, 2020

Gostivar, 27 banorë do të gjobiten për mosmbajtjen e maskave mbrojtëse