Gostivar, 27 banorë do të gjobiten për mosmbajtjen e maskave mbrojtëse

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 17 Qershor, 2020 12:20

Gjatë 24-orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për punë të brendshme Tetovë, në periudhën (16/17-qershor), sipas të dhënave statistikore në SPB-Tetovë, janë evidentuar 93 persona të rij (TE-73 dhe GV-20) në izolim me vendim të Inspektoratit shtetrorë sanitar shëndetsorë, ndërsa janë kontrolluar 860 persona (TE-615 dhe GV-245) që janë në izolim.

Kurse sa i përket vet-izolimit gjatë kësaj periudhe, 18 persona të rij kanë nënshkruar deklaratë (TE-10 dhe GV-8), gjithashtu, është kryer kontroll ndaj 187 personave tjerë (TE-130 dhe GV-57) që janë në vet-izolim.

Gjithashtu, për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19, ndaj 84 personave (TE-57 dhe GV-27) janë
përgaditur fletëpagesa për kundërvajtje për ,,mosveprim sipas rregullave gjatë periudhës së  epidemisë”, në bazë të nenit 6 nga Dekreti i posaçëm i qeverisë, gjegjësishtë për mosmbajtje të maskave mbrojtëse.

Në bashkveprim me Inspektoratin shtetrorë të tregut janë kryer gjithsej 84 objekte (TE-11 dhe GV-
75) dhe muk janë konstatuar shkelje të protokollit për punë.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 17 Qershor, 2020 12:20