Gostivar, 220 punësime të reja në dy ndërmarrjet publike të qytetit

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 28 Gusht, 2020 17:28

Rreth 220 punësime të reja pritet të bëhen në dy ndërmarrjet publike të qytetit të Gostivarit. Plani për punësim i ndërmarrjeve ka marrë dritën jeshile të këshillit komunal, ndërsa një pjesë e vendeve të reja parashohin avancim të të punësuarve aktual.

Ndërkohë, në Ndërmarrjen Publike “Parkingjet publike dhe Gjelbërimi”, për herë të parë që nga themelimi i saj, do të jepen vendime pune. Drejtori i kësaj ndërmarrje, Bekim Çelebiu, tha për Tv Globi se bëhet fjalë për rreth 20 vendime të cilat do të jepen nga fillimi i vitit të ardhshëm.

Në ndërmarrjen tjetër komunale parashihen rreth 130 vendime pune dhe me sistematizim ngritje në detyrë, njëkohësisht krijimin e vendeve të reja të punës. Mirtezan Selimi nga ndërmarrja publike “Komunalec” bëri të ditur se vendet e reja të punës do të plotësohen periudhën e ardhshme në bazë të planit vjetor për punësim për vitin 2021 dhe në bazë të rregullores për sistematizim e sjellur nga viti 2016 – të.

Ndërmarrjet janë të obliguara që në bazë të ligjit për të punësuarit në sektorin publik më së voni deri me 1 shtator të këtij viti të përpilojnë propozim-plan për punësim për vitin e ardhshëm dhe i njejti plan pasi ka kaluar në Këshillin komunal, do të duhet të dorëzohet në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës Publike.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 28 Gusht, 2020 17:28