Gostivar, 21 persona gjobiten për meskat

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 16 Tetor, 2020 11:37

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme-Tetovë, në periudhën (15.10./16.10.) për mos mbajtjen e
maskave mbrojtëse, për gjithsej 77 persona (TE-56 dhe GV-21) janë lëshuar urdhëresa pagese për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 nga Dekreti përkatës i qeverisë, njofton Gostivari Sot

Gjatë kësaj periudhe, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, janë përgaditur endime të reja për izolimin e 37 personave (TE) dhe 7 personave (GV) janë kryer kontrolle ndaj 570 ersonave (TE-438 dhe GV-132) me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar mosrespektime të vendimeve.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 16 Tetor, 2020 11:37