Gjobat për maskat, gjobiten 33 gostivaras

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 12 Gusht, 2020 12:12

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, për
periudhën (11/12-gusht) për të mosmbajtje të maskave mbrojtëse, në gjithsej për 95 persona (TE-
62 dhe GV-33) janë përgaditur urdhër pagesa kundërvajtëse, sipas nenit 6 të Dekretit përkatës qeveritar.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 12 Gusht, 2020 12:12