Gjoba për 17 gostivaras për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 22 Shtator, 2020 13:18

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, për periudhën (21.09./22.09.) për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse, gjithsej për 34 persona (TE-17 dhe GV-17) janë lëshuar urdhëresa pagese për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 nga Dekreti përkatës i qeverisë.

Gjatë kësaj periudhe, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, janë përgaditur vendime të reja për izolim për 87 persona (TE-70 dheGV-17) kurse janë kryer kontrolle ndaj 404 personave (TE-251 dhe GV-153) me të tilla dhe nuk janë konstatuar mosrespektime të vendimeve. Gostivari Sot 

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 22 Shtator, 2020 13:18