Gjithçka e mundshme: Shtrenjtë do paguani edhe për faturat e paguara nëse nuk i keni ruajtur!

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 19 Prill, 2023 21:22

Gjithçka e mundshme: Shtrenjtë do paguani edhe për faturat e paguara nëse nuk i keni ruajtur!

Të gjitha faturat e shërbimeve me vonesë, energjia elektrike, TV kabllor dhe telefoni skadojnë pas një periudhe të caktuar kohore. Por kjo nuk do të thotë se borxhi nuk mund të arkëtohet pas atij afati dhe konsumatori mund të shmangë arkëtimin e detyruar vetëm nëse paraqet ankesën në kohë, përcjell FLAKA.

Ndryshe nga paguesit e parregullt, në një situatë të pakëndshme mund të gjenden edhe qytetarët që kanë shlyer të gjitha detyrimet në kohë.

Çfarëdo që keni paguar, është e rëndësishme të ruani faturën, sepse nëse nuk keni vërtetim pagese, do të duhet të paguani përsëri. Këtë e theksojnë shpesh avokatët që merren me të drejtat e konsumatorit.

Ata shpjegojnë se mbrojtja më e mirë është mbajtja e faturës apo fletëpagesës, edhe pse çdo kompani ka të dhëna pagesash në sistemin e saj.

Domethënë, ky procesverbal mund të “dështojë”, të mos funksionojë apo të falsifikohet, ndaj juristët mendojnë se “më mirë të parandalosh se të kurosh”, pra në këtë rast duhet mbajtur dëshmi e pagesës.

Gjithashtu, disa shoqata të konsumatorëve këshillojnë përdoruesit që të mbajnë faturat, pra dëshminë e pagesës, për të paktën dhjetë vjet.

Juristët theksojnë shpesh se kjo nuk është një mënyrë për të shmangur pagesën e faturës dhe se parashkrimi ndodh rrallë në praktikë, pasi përmbaruesit padisin debitorët para skadimit të afatit njëvjeçar.

Dhe nëse faturat paguhen online?

Gjithnjë e më shumë qytetarë preferojnë t’i paguajnë faturat online, pa shkuar në postë dhe pa pritur në sportel.

Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorëve këshillojnë që dëshmia e pagesës online të printohet dhe më pas të mbahet, pasi do të jetë e vetmja dëshmi e pagesës së kryer.

Po pas një viti?

Nëse merrni një paralajmërim për një faturë të papaguar që, përkundrazi, është paguar më pak se një vit pas datës së skadimit të faturës, konsumatorët mund të marrin frymë lehtësisht nëse kanë paguar dhe kanë mbajtur gjithçka në mënyrë korrekte. Megjithatë, një problem mund të lindë nëse nuk i ruani faturat ose nëse paralajmërimi erdhi pas disa vitesh. Nëse kjo ndodh dhe konsumatori merr një paralajmërim para mbledhjes ose një zgjidhje nga përmbaruesi, ai duhet të bëjë ankesë brenda maksimumit tetë ditësh. FLAKA

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 19 Prill, 2023 21:22