Është kryer kontroll në 54 objekte në Gostivar

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 19 Qershor, 2020 13:49

Gjatë 24-orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për punë të brendshme Tetovë, në periudhën (18/19-qershor), sipas të dhënave statistikore në SPB-Tetovë, janë evidentuar 76 persona të rij (TE-53 dhe GV-23) në izolim me vendim të Inspektoratit shtetrorë sanitar shëndetsorë, ndërsa janë kontrolluar 1035 persona (TE-820 dhe GV-215) që janë në izolim.

Kurse sa i përket vet-izolimit gjatë kësaj periudhe, 65 persona të rij kanë nënshkruar deklaratë (TE-45 dhe GV-20), gjithashtu, është kryer kontroll ndaj 165 personave tjerë (TE-115 dhe GV-50) që janë në vet-izolim.

Gjithashtu, për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19, ndaj 117 personave (TE-83 dhe GV-34) janë përgaditur fletëpagesa për kundërvajtje për ,,mosveprim sipas rregullave gjatë periudhës së
epidemisë”, në bazë të nenit 6 nga Dekreti i posaçëm i qeverisë, gjegjësishtë për mosmbajtje të
maskave mbrojtëse.

Në bashkveprim me Inspektoratin shtetrorë të tregut është kryer kontroll në 54 objekte në Gostivar
dhe në njërin nga objektet e kontrolluar janë konstatuar shkelje të protokollit për punë.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 19 Qershor, 2020 13:49