Enj. Tet 29th, 2020

Engjëjt e Shoqatës “Bashkërisht Mundemi” në piknik në Galiçnik