Enj. Tet 22nd, 2020

Dyzet kompani kanë hyrë në kadastrën e ndotësve në Komunën e Gostivarit