Die. Tet 25th, 2020

“Duam shkollë” protestojnë nxënësit e Gostivarit