Mar. Tet 20th, 2020

DPHM: Niveli i Vardarit më i ulët nga mesatarja e qershorit