Enj. Tet 22nd, 2020

Deponia Rusino, për momentin do të shfrytëzohet vetëm nga komuna e Gostivarit para 5