Mar. Tet 20th, 2020

DAP do të kthejë mbi 1 milionë euro te 204.088 qytetarë