CoVid-19, vendime për izolim për 37 banorë të Gostivarit

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 5 Gusht, 2020 15:08

Gjatë kësaj periudhe, për 119 persona (TE- 82 dhe GV-37) janë përgaditur me vendime të reja për izolim nga Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror

Janë kryer kontrolle mndaj 698 persona (TE-346 dhe GV-352) persona me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në përputhje me vendimet. GS 

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 5 Gusht, 2020 15:08