CoVid-19, 44 gostivaras në izolim me vendim të Inspektoratit shtetrorë

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 23 Qershor, 2020 12:09

Gjatë 24-orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për punë të brendshme Tetovë, në periudhën (22/23-qershor), sipas të dhënave statistikore në SPB-Tetovë, janë evidentuar 115 persona të rij (TE-71 dhe GV-44) në izolim me vendim të Inspektoratit shtetrorë sanitar shëndetsorë, ndërsa janë kontrolluar 1275 persona (TE-963 dhe GV-312) që janë në izolim

Kurse sa i përket vet-izolimit gjatë kësaj periudhe, 12 persona të rij kanë nënshkruar deklaratë (TE-10 dhe GV-2), gjithashtu, është kryer kontroll ndaj 290 personave tjerë (TE-215 dhe GV-75) që janë në vet-izolim.

Gjithashtu, për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19, ndaj 110 personave (TE-78 dhe GV-32) janë përgaditur fletëpagesa për kundërvajtje për ,,mosveprim sipas rregullave gjatë periudhës së
epidemisë”, në bazë të nenit 6 nga Dekreti i posaçëm i qeverisë, gjegjësishtë për mosmbajtje të
maskave mbrojtëse.

Në bashkveprim me Inspektoratin shtetrorë të tregut nuk janë kryer kontrolle nëpër objekte
hotelerike lidhur shkelje të protokollit për punë.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 23 Qershor, 2020 12:09