Enj. Tet 22nd, 2020

Çmimet e benzinës, naftës dhe vajit ekstra të lehtë mbeten të njëjta