Gostivar

Në lidhje me akuzat e drejtuara ndaj Komunës së Gostivar nga ana e drejtorëve të dhunshëm të shkollave fillore dhe të mesme publike të Gostivarit, kinse Komuna e Gostivarit nuk i transferon nëpër shkolla mjetet financiare që sigurohen nga ana e shtetit, Komuna e Gostivarit e jep sqarimin me saLexo më shumë

Avdi Aziri, 31 vjeçar nga qyteti i Gostivarit, ka mbrojtur me rezultat të lartë temën e masterit me titull: “Ekzekutimi i sanksioneve penale në Republikën e Maqedonisë”, njofton Gostivari Sot Ai ka magjistruar në Fakultetin e Shkencave Juridike, në drejtimin “Kriminalistik dhe Detektiv” pranëUniversitetit Ndërkombëtar të Strugës. Temën e masterit,Lexo më shumë