Die. Tet 25th, 2020

Brenda javës në Gostivar u bartën 70 vetura të keqparkuara