Bota akademike pasurohet edhe me një doktor të shkencave / Dashmir Saiti doktor i shkencave të ekonomisë

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 8 Dhjetor, 2022 10:24

Në fakultetin ekonomik të universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Dashmir Saiti nga Gostivari, mbrojti me sukses disertacionin e doktoraturës, ku trajtoi temën “Ndikimi i kreditimit dhe normave të interesit në aktivitetin ekonomik – me fokus të veçantë në Republikën e Maqedonisë së Veriut”. 

Anëtarët e komisionit në përbërje prof. dr. Gjorgji Gockov, prof. dr. Klimentina Popovska, prof. dr. Elena Naumovska, prof. dr. Predrag Trpevski dhe mentori prof. dr. Borçe Trenovski e vlerësuan lartë punën shkencore dhe hulumtuese të kandidatit Dashmir Saiti. 

Dashmir Saiti , është bashkëpunëtor i jashtëm i fakultetit ekonomik të Universitetit të Tetovës. 

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 8 Dhjetor, 2022 10:24