Bogovina nikoqir për promovimin e programit IPARD-3

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 25 Shtator, 2022 15:35

IPARD 3 ishte arsya që Sot nën prezencë të Liderit të BDI-së Ali Ahmeti kryetari I Komunës së Bogovinës z.Besnik Emshiu në ambientet e kompanisë Agro Reka nën pronësi të Abdirahim Sulejmani priti kabinetin qeveritar deputet dhe përfaqësues të kabinetit qeveritar drejtorive dhe institucioneve të ndryshme shtetërore.

Në prezencë të përfaqësuesve shtetërorë dhe bujqve, blegtorëve dhe punuesve të tokës Sekretari shtetëror I ministrisë së Bujqësisë Rexhail Ismaili, Zëvëndësdrejtori I Agjencisë për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural  z.Remzi Abdullahi promovuan programin IPARD3 i cili realizohet nëpërmes Ministrisë së Bujqësisë dhe fondeve të Bashkimit Europian me qëllim zhvillimin e bujqësisë në vendin tonë dhe mbështetje sa më e madhe për bujqit. Nikoqiri Besnik Emshiu deklaroi se këto projekte janë të një rëndësie të veçantë dhe inkurajoj të gjithë bujqit e rajonit të pollogut dhe jo vetëm që të mos ngurojnë por të shfrytëzojnë këto benificione që i ofron Ministria e Bujqësisë nga fondet e Bashkimit Europian.

Për këtë temë u prononcua edhe sekretari shtetëror pranë ministrisë së bujqësisë Rexhail Ismaili i cili nënvizoj se programi i 3 përmban në vete një sër beneficionesh më shumë se nga dy programet e tjera dhe kjo e gjitha që të punohet pasi siç tha ai po na presin ditë të vështira për sa i përket krizës globale.

Në lidhje me këtë foli edhe lideri i BDI-së Ali Ahmeti ai kërkoj nga përfaqësuesit e qeverisë që ti informojnë në kohë bujqit dhe të ju ndihmojnë që këto fonde të shkojnë në duar të sigurta, Ahmeti ju bëri thirje përfaqësuesve të qeverisë që të vizitojnë çdo komunë.

Në IPARD 3 do të vazhdojnë masat për investime në prodhimin primar bujqësor (masa 1), përpunimin e produkteve bujqësore (masa 3) dhe zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme të biznesit (masa 7) në zonat rurale, si investimet në prodhimin e produkteve ushqimore, tekstile, përpunim druri, distileri, ndërtim hotelesh, kopshtesh, shtëpi për të moshuar dhe të tjera. Për këtë qëllim, tashmë në thirrjen e parë nga IPARD 3, janë siguruar mbi 35 milionë euro për përdoruesit potencial të IPARD 3, që do të shpallet në tremujorin e fundit të këtij viti.

IPARD 3 Programi do të fillojë me katër masa të reja që nënkuptojnë investime të reja për modernizimin e bujqësisë maqedonase “Investimet në infrastrukturën publike rurale” përmes të cilave komunat do të mund të shfrytëzojnë mbështetjen financiare për ndërtimin e objekteve të infrastrukturës, ndërtimin e infrastrukturës rrugore lokale. , sistemet e furnizimit me ujë, sistemet e ujërave të zeza dhe të ngjashme,

Me masën “Agro-ekologji-klima dhe prodhimi organik”, bëhen të mundura investimet në masa agroekologjike si barërat e këqija të plantacioneve frutore dhe rotacioni i bimëve në kopshtari dhe financimi i prodhimit bujqësor organik, pra shndërrimi nga prodhimi konvencional në atë organik.

Kjo masë do të stimulojë prodhimin ekologjik bujqësor, në përputhje me udhëzimet dhe trendet aktuale në BE. Në IPARD 3 të ri, ka edhe një masë për Grupet Lokale të Veprimit, të cilat do të financojnë punën e Grupeve Lokale të Veprimit (GLV) që ekzistojnë në vend, si dhe projektet më të vogla të GLV-ve që janë pjesë e strategjive të tyre për zhvillimin ekonomik lokal. Për një shfrytëzim edhe më të madh të fondeve evropiane, në IPARD 3 ka një masë mbështetëse për “Shërbimet Këshillimore”.

Kjo masë mundëson mbështetje financiare për përmirësimin dhe përmirësimin e shërbimeve këshillimore të ofruara nga Agjencia për Mbështetjen e Zhvillimit të Bujqësisë, veçanërisht në pjesën e ndihmës së fermerëve për plotësimin e kërkesave për IPARD, si dhe monitorimin e realizimit të investimeve të financuara. , këshilla për futjen e teknologjive të reja inovative, prodhimit agro-ekologjik dhe të ngjashme, njofton Tetova Sot. VIDEO FLAKA

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 25 Shtator, 2022 15:35