BDI – Gostivar do të drejton me katër sekretariate. Emër i ri, profesor Ali Musliu

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 29 Tetor, 2022 15:14 Updated

Zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani në një deklaratë për media tregoi emërimet e reja të  drejtuesve të sekretariateve të partisë. Nga 16 sekretariate, 4 do të drejtohen nga dega e Gostivarit. Sekretariati i Punëve të Jashtme do të drejtohet nga Arta Bilalli, Sekretariati i Sistemit Politik nga Ali Musliu, Sekretariati i drejtësisë nga Valdet Xhaferi dhe Sekretariati i Vetëqeverisjes Lokale nga Nevzat Bejta.

Ja sekretariatet dhe emërimet e tjera:

Sekretariati i Mbrojtjes –ilmi Selami

Sekretariati për Siguri-Zemri Qamili

Sekretariati i Ekonomisë dhe Financave-Avni Saliu

Sekretariati i Shëndetësisë-Haris Karaxhenemi

Sekretariati i transportit dhe Lidhjeve-Nebi Rexhepi

Sekretariati i Bujqësisë,pylltarisë dhe zhvillimit rural-Besir Jashari

Sekretariati  i Shoqërisë informatike dhe Administratë-Avni Rustemi

Sekretariati i punës dhe politikës sociale-Armend Asllani

Sekretariati i Arsimit dhe Shkencës-Teuta Arifi

Sekretariati i kulturës Valmir Aziri

Sekretariati i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapsinor-Rakip Doçi

Sekretariati për komunikim-Muhamed Hoxha

Për shef kabineti është riemëruar Artan Grubi, Këshilltar për shëndetësi, Ilir Hasani, zëdhënës Bujar Osmani, zëvëndës i zëdhënësit, Arbër Ademi. Departamenti i ri për përkujdesje dhe trajtim të familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës do të drejtohet nga Rafiz Haliti. Gostivari Sot

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 29 Tetor, 2022 15:14 Updated