Ankad për veprat e krijuara nga fëmijët me nevoja të ndryshme

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 1 Tetor, 2020 18:39

Tridhjetë e pesë vepra u shitën në ankandin e heshtur filantropik të pikturave dhe fotografive nën moton “Ankandi për veprim” i organizuar nga shoqata “Bashakrisht mundemi” mbrëmë në Gostivar. Midis blerësve ishin menaxherë të disa ndërmarrjeve, përfaqësues të institucioneve dhe deputetë që iu përgjigjën ftesës për të marrë pjesë. Punimet për të cilat ai bëhej oferat ishin krijuar nga anëtarët e shoqatës “Bashkarisht mundemi” nën mentorimin e artistëve të njohur gostivaras. Në ankand u përmend se një nga qëllimet e tij është inkurajimi i filantropisë dhe solidaritetit dhe sensibilizimi i publikut për nevojat e personave me aftësi të ndryshe.

“Kanë kaluar 13 vjet nga ankandi i fundit. Ankandi i heshtur është një formë më e rrallë dhe në fakt është një ankand në të cilin pjesëmarrësit, duke shkruar çmimin e ofruar në një fletë të veçantë përveç punës së ekspozuar, do të jenë në gjendje të blejnë një ose më shumë vepra. Fondet e mbledhura do të përdoren për kryerjen e aktiviteteve kulturore-argëtuese dhe sportive-rekreative me anëtarët”, tha Shpendi Salija, kryetar i shoqatës “Bashkarisht mundemi”.

Fotografitë ishin përgatitur nga fëmijët nën mentorimin e fotografit Osman Demiri.

Midis veprave të artit të bëra në Simpoziumin Ndërkombëtar të Artit “Struga 2020″, dhe të përgatitura në galerinë “Art Lux” në Gostivar, kishte piktura nga anëtarët e shoqatës “Silindart”, drejtuar nga artisti Buran Ahmeti.

Ankandi u zhvillua në hotelin Egnatia në Gostivar dhe nga 34 piktura të ofruara, 29 u shitën dhe nga një total prej 20 fotografish, 16 prej tyre kanë pronarë të rinj. Ankandi u zhvillua në përputhje me protokollet e përshkruara dhe miratimin e masave mbrojtëse nga pandemia.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 1 Tetor, 2020 18:39