6 karakteristikat e njerëzve të sinqertë

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 14 Prill, 2023 21:04

6 karakteristikat e njerëzve të sinqertë

Sinqeriteti vlerësohet shumë. Kjo sepse të gjithëve na pëlqen të ndërveprojmë me njerëz të sinqertë që shprehin vërtet atë që mendojnë, ndjejnë dhe janë.

Në fakt, kjo vlerë është aq e rëndësishme sa është e nevojshme për marrëdhëniet ndërpersonale. Në të vërtetë, një jetë e qëndrueshme dhe pasuruese bazohet, në një masë të madhe, në ndershmëri.

Ata janë të sigurt dhe empatikë

Ndershmëria ose mungesa e saj bazohet në komunikim . Kjo është arsyeja pse aftësitë sociale janë kaq të rëndësishme. Këto përfshijnë një kuti të tërë mjetesh njohëse që favorizojnë sjellje dinjitoze ndaj të tjerëve.

Njerëzit shpesh thonë të vërtetën pa marrë parasysh se si do të ndihet personi tjetër dhe pa e vënë veten në vendin e tyre apo duke treguar ndonjë ndjeshmëri. Megjithatë, ndjeshmëria nuk është domosdoshmërisht për të qenë të sinqertë skrupulozisht, por për të gjetur një mënyrë për ta bërë të vërtetën të shkaktojë dëmin më të vogël të mundshëm. Çështja nuk ka të bëjë me përmbajtjen, por me formën, dhe mënyrat tona të të vepruarit në mjediset shoqërore formohen nga aftësitë sociale.

Ata janë emocionalisht inteligjentë

Inteligjenca emocionale është çelësi në jetën e çdo personi të sinqertë. Me këtë aftësi, ata janë në gjendje të identifikojnë, rregullojnë dhe shprehin me vendosmëri emocionet e tyre. Në mënyrë të ngjashme, kjo u lejon atyre të njohin emocionet e të tjerëve.

Ata e pranojnë atë që u ndodh

Njerëzit e sinqertë e pranojnë jetën. Nëse nuk do ta bënin, ata do të mohonin realitetin. Në fakt, ata do të praktikonin vetë-mashtrim, duke u shtirur si dikush që nuk janë. Kështu, njerëzit e sinqertë angazhohen në mënyrë aktive me jetën dhe, qoftë në mes të gëzimit apo dhimbjes, njohin atë që ndjejnë dhe çfarë mendojnë. Me fjalë të tjera, ata janë të sinqertë me veten dhe me jetën.

Janë kongruentë

Një nga tërheqjet e mëdha të sinqeritetit është mungesa e disonancës njohëse. Kjo do të thotë që njerëzit e sinqertë zakonisht thonë më pak gënjeshtra për të mos i shkaktuar vetes sikletin për t’u parë si të pandershëm. Prandaj, herë pas here, ata preferojnë të paguajnë çmimin që rrjedh nga thënia e së vërtetës sesa të penalizojnë vetë-konceptin e tyre.

Ata nuk përmbahen

Represioni është një mekanizëm mbrojtës që përdoret për të penguar përvojën ose shprehjen e ndjenjave negative ose mendimeve të pakëndshme. Njerëzit e sinqertë zakonisht nuk përmbledhin dhe injorojnë gjendjen e tyre emocionale. Ata janë më shumë në favor të njohjes, shprehjes dhe pranimit të asaj që ndjejnë.

Së fundi, të jesh një person i sinqertë nuk është veçanërisht e lehtë. Kërkon përkushtim, këmbëngulje dhe një ndryshim në mënyrën tonë të të qenurit dhe të qenit në botë. Sinqeriteti është një përkushtim ndaj së vërtetës, ndaj të tjerëve dhe ndaj vetvetes.

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 14 Prill, 2023 21:04