Konkurs për festivalin ndërkombëtar poetik “Shkëndijat Letrare 2020” Gostivar

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 21 Shkurt, 2020 00:09

Konkurs për festivalin ndërkombëtar poetik “Shkëndijat Letrare 2020” Gostivar

KONKURS

Për FESTIVALIN NDËRKOMBËTAR POETIK “SHKËNDIJAT LETRARE 2020” Gostivar

Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë poetët nga Maqedonia dhe shtetet Ballkanike. Garojnë në dy kategori grupmoshash, deri 18 vjeç dhe mbi 18 vjeç.

Secili pjesëmarrës konkuron me nga tre poezi deri tash të pa botuara, jo më të gjatë se 32 rreshta, në gjuhën e tij amë (domosdoshmërisht dëgohet përkthim në gjuhën maqedone apo angleze nga pjesëmarresit të cilëve gjuha maqedone nuk është gjuha e tyre amë)

Tema është e lirë

Poezitë dërgohen në Word dokument dhe të njëjtat duhet të jenë të lektoruara

Secili pjesëmarrës dërgon domosdoshmërisht të dhënat: emër dhe mbiemër, adresë dhe vendbanim, mosha dhe numër telefoni për kontakt

Krijimet dërgohen në e-mail postën e festivalit: literaturniiskri@yahoo.com

Afati përfundimtar për paraqitje është 31 mars, 2020

Poezitë e dërguara në mënyrë korrekte do t’i vlerësoj zhiri komisioni prej tre anëtarësh, e cila do të vendos për çmimet dhe do të bëj seleksionimin e autorëve të cilët do të jenë të përfaqsuar në librin e përbashkët.

Vërejtje: Autorët të cilët nuk do t’i përmbushin në tërësi pikat e lartëpërmendura të Konkursit do të jenë të diskualifikuar.

Festivali “Shkënditë letrare” këtë vitë organizohet për herë të gjashtë, në nder të 24 majit, Ditës së shenjtorëve sllav Shën Kirili dhe Metodij.

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 21 Shkurt, 2020 00:09