Komun e Gostivarit promovoi eskavatorin multifunksional

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 19 Dhjetor, 2019 19:08

Komun e Gostivarit promovoi eskavatorin multifunksional

Komuna e Gostivarit ka promovuar një eskavator ri icili kap shifrën 100.000 euro. Ky eskavator do tidorëzohet ndërmarrjes publikeKomunalecpër tavendosur dispozicion për nevojat e ndërmarrjes. Kryetari i Komunës Gostivarit, Arben Taravari thase për dy vite, makineria e re e siguruar për këtëndërmarrje, ka çuar kursime mëdha si përndërmarrjen ashtru edhe për Komunën, pasi shumica e punëve terren janë kryer me këtë makineri.

Bëhet fjalë për një eskavator ri me vlerë 100.000 euro, prej cilave 70.000 euro i kemi prej Qendrës Pollogut dhe 30.000 euro janë para Komunës Gostivarit. Ne kishim nevojë, jo për një, por për dyeskavatorë. Njërin e morëm tani, tjetrin shpresojë vitine ardhshëm ta blejmë ne vetë si komunë. Me këtëmakineri jemi duke kryer shumicën e punimeve komunën tonë. Me këtë makineri u kemi ikur shumëpunëdhënësve për t’u dhënë punë, pasi ato i ka kryerKomunalec”. Pos mënyrës lehtësojmë punën punojmë njejtën kohë vende ndryshe, edhekursimet janë shumë mëdha falë kësaj makinerie e kemi siguruar për këto dy vite”, tha kryetari iKomunës së Gostivarit, Dr. Arben Taravari.

Fatmir Saiti drejtor i Qendrës për Zhvillim Planor Pollogut deklaroi se blerja e eskavatorit ishte pjesë e projektit nga program për zhvillim rajonal dhe do ndihmoj kapacitetet punuese ndërmarrjesKomunalec”.

“Sot kemi një bager është pjesë e projektit ngaprogrami për zhvillim rajonal. Mjetet janë siguruar ngaByroja për zhvillim rajonal dhe nga vetë ministria e Pushtetit lokal. Besoj me këtë mjet punë do shtojmë dhe zgjerojmë kapacitetin e NdërmarrjenKomunale Gostivar, tha Saiti.

Drejtori i ndërmarrjes publikeKomunalecIsakLazami, sqaron se eskavatori i ri do ndihmoj punën e ndërmarrjes falë multifuksionalitetit posedon.

Ky eskavator do na lehtësoj shumë punën. Një ngjashëm si ky e kemi, por ky është me performancashumë mira dhe do mund ta përdorim për shumë punë. Nuk bëhet fjalë për eskavator thjeshtëpasi kombinohet edhe me elemente tjera shtesë dhemund përdoret për shumë aktivitete. Besoj se tanifalë këtij eskavatori do dyfishohen edhe punët do ti kryejmë terren”, tha drejtori i N.P “Komunalec” –Gostivar, Isak Lazami.

Aktualisht parku vozitës i Ndërmarrjes PublikeKomunalec Gostivar posedon 20 makineri ndryshme për nevojat e kësaj ndërmarrje, duke u nisurnga kamionët për mbledhjen e mbeturinave, pastrimine rrugëve, pastrimin e trotuareve, mirëmbajten e hapësirave gjelbërta dhe makineri tjera. Gostivari Sot / A.B

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 19 Dhjetor, 2019 19:08