Natyrë dhe arkitekturë e vjetër, lagja Bigor e fshatit Xhenovicë

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 9 Nëntor, 2019 00:06

Natyrë dhe arkitekturë e vjetër, lagja Bigor e fshatit Xhenovicë

Natyrë dhe arkitekturë e vjetër, lagja Bigor e fshatit Xhenovicë

FOTO: GOSTIVARI SOT 

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 9 Nëntor, 2019 00:06