Kjo është arsyeja pse unaza e martesës vendoset në gishtin e katërt

Kur shohim dikë me një unazë në gishtin e tyre të katërt në dorën e djathtë vëmë bast që nuk është i martuar.

Megjithatë, një unazë në dorën e majtë në po atë gisht do të thotë që personi nuk është beqar. Ekziston një arsye historike për këtë gjë.