/Pasdite mblidhet qeveria

Pasdite mblidhet qeveria

Qeveria në mbledhjen e sotme mes tjerash do të prononcohet rreth raportit përfundimtar të revizorit të autorizuar shtetëror për revizion të kryer të raporteve financiare dhe revizion të harmonizimit për vitin 2017 të RTVM-së.